Slide background

İZFAŞ tarafından bu yıl üçüncüsü düzenlenen Kent Expo - Şehircilik ve Kent İhtiyaçları Fuarı şehircilik teknolojileri sektöründeki yenilikler, son uygulamalar ve beklentilere en uygun çözümleri çatısı altında buluşturmaktadır. Kent Expo, yerel yönetimlerin gereksinim duydukları en yeni teknolojilere ulaşmalarını sağlamakta ve katılımcı firmalara kendilerini başta belediyeler olmak üzere tüm ilgililere tanıtma olanağını sunmaktadır.

 

Sektör paydaşlarının; ürün, bilgi ve deneyimlerini paylaştıkları fuarın bu yılki teması; Su ve Atık Yönetimi olarak belirlendi. Tema kapsamında doğal kaynakların hızla tükenmekte olduğu günümüzde azalan su kaynaklarının korunması ve sürdürülebilir kullanımına, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden su ve atık yönetiminin sağlanmasına dikkat çekilecek. Yenilenebilir ve sürdürülebilir enerji kaynakları ve yönetimi perspektifi ile yerel yönetimlere çözümler Kent Expo - Şehircilik ve Kent İhtiyaçları fuarında sunulacak. Fuarın partner ülkesi Macaristan, güçlü bir katılım, projeler ve iş ortaklıkları ile fuarda yer alacak.


Bu sene, Kent Expo fuarıyla eş zamanlı olarak düzenlenen “Uluslararası Sürdürülebilir Su Yönetimi Kongresi” İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU Genel Müdürlüğü ve İZFAŞ’ın ortak organizasyonu ile gerçekleştirilecek. Kongre kapsamında konu hakkında farklı alanlarda tecrübelere sahip uzmanlar, uluslararası düzeyde karar vericiler bir araya gelecekler. Kongre hakkında detaylı bilgi için: http://www.izmirsukongresi.org/